Can Aktan'la  İPEK YOLU'na Seyahat  

İbn'i Batttuta'nın, Marco Polo'nun  ve diğer bir çok gezginin ve ticaret kervanının yol aldığı İpek Yolu'nda seyahat etmek nasıl bir duygu olasa gerek... Seyahatime başlamadan aylar önce İpek Yolu seyahati ile ilgili kitaplar okudum.. ve sonunda bu büyüleyici seyahate başladım...

 
Önce Kazakistan'ın başkenti Alm-ata'ya uçtum..Oradan karayolu ile Bişkek'e.. Oradan  Teşkent'e ve Taşkent'den de Buhara'ya tekrar uçtum... Büyüleyici Semerkant ve Buhara'yı gezdikten sonra Tacikitsan'ın Pencekent kasabasına vardım... National Geographic'e girecek bir seyahat yaparak kayalık dağların arasından Dusanbe'ye 13 saatte vardım.. Sonra Khutzhand (Hucant) ve ardından Oş... Ve son nokta, Bişkek... Kırgızistan ve Tacikistan'daki gezilerimi sevgili arkadaşlarım Ahmet Burçin Yereli ve Atilla Uğur'la yaptık...
 

 BÜYÜK İPEK YOLU

 

(İpek Yolu); Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.
 

Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahları izleyen kervanlarla sağlanırdı.

 

İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuş; Uzak Doğudan gelen ipek ve baharat, Bat dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca, Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır.

 

Doğunun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin'den Avrupa'ya ulaşan ticaret yolların oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin'in Xian kentinden hareket ederek Özbekistan'ın Kaşgar kentine gelirler; burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizine; diğeri ile de Karakurum Dağlarını aşarak İran üzerinden Anadolu'ya ulaşırlardı. Anadolu'dan deniz yolu ile veya Trakya üzerinden karayolu ile Avrupa'ya giderlerdi.

 

Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette, daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkan sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları, zaman içinde ''İpek Yolu'' olarak adlandırılmıştır.

 

 

 

Büyük İpek Yolu

 

İpek Yolu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihi ve kültürel zenginlik sunmaktadır. Orta Asya Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolunun hem bir ticaret yolu, hem de tarihi ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlatılmıştır.

 

 

Orta Asya'nın Genel Tarihi

 

Tarihi kaynaklarda Orta Asya'dan genellikle Türkistan olarak söz edilir. Burası da Batı Türkistan ve Doğu Türkistan diye ikiye ayrılır. Doğu Türkistan bugün hâlâ Çin işgali altındadır ve Sinkiang olarak adlandırılmaktadır. Batı Türkistan ise Sovyetler'in dağılmasından sonra bağımsızlığını elde eden dört Türk cumhuriyeti (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) ile Tacikistan'ın bulunduğu bölgedir. Türkistan'a İslâm oldukça erken dönemlerde, bu bölgenin Gök Türklerin hâkimiyetinde olduğu 8. yüzyılın başlarında ulaşmıştır.

 

 

Kaynak:

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0pek_Yolu

http://www.kultur.gov.tr/

http://www.firaset.net/

 

Büyük İpek Yolu... Buhara ve Semerkant İepk Yolu'nun ana merkezleri olarak kabul edilirdi..

 

 

Kazakistan  

Kırgızistan  

Özbekistan  

Tacikistan  

 

 

 

 

 © COPYRIGHT 2008, ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG