Can Aktan'la  ORTA DOĞU'ya Yolculuk  
     
 

 

 

 

Orta Doğu, güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölge. Akdeniz'den Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı kapsar. Orta doğu kavramı Avrupa merkeziyetçi yaklaşıma dayanır ve İngilizlerin 19. yy. da kullanmaya başladıkları bir kavramdır. Bu tanımlamada İngiltere ve Avrupa ülkeleri merkez kabul edilmiş; doğu, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta Doğu gibi kavramlar buna göre tayin edilmiştir.

Bu tanıma göre Orta Doğu ülkeleri Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün, İsrail, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen ve Mısır'dır.

ORTA DOĞU gezime Suriye'den başladım... Suriye'den Ürdün'e... Oradan İsrail ve Filistin.. Ürdün'den Mısır'a uçak yolculuğu...

Orta Doğu, kim ne nerse desin dünyada gezilmesi gerekli en önemli bölgelerden birisi bana göre.. İslamiyet, Hiristiyanlık, Musevilik ve diğer pek çok dinler açısından Orta Doğu çok önemli...

Mısır Seyahati  

İsrail Seyahati  

Ürdün Seyahati  

Suriye Seyahati  

Filistin Seyahati  

 

 © COPYRIGHT 2008, ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG