Can Aktan Gözüyle Dünya...

Eski Medeniyetler ve Kültürlerden Post-Modern Ülkelere Yolculuklar...

 


 

SEYYAHLIK, SEYAHAT VE SEYAHATNAMELER ÜZERİNE MUHTELİF TÜRKÇE KİTAPLAR

 

Abadan, Nermin (1950), Yeşil Göller Diyarı (İsveç, Danimarka, Fransa, İsviçre, İtalya), Hilmi Kitabevi, İstanbul.

Abdurrahman Efendi (1995), Brezilya Seyahatnamesi, Hazırlayan: N. Ahmet Özalp, Kitabevi Yayınları, İstanbul.

Acaroğlu, Türker (1967), Bulgar Hikâyeleri Antolojisi, Redhouse Yayınevi, İstanbul.

Akın, Kenan (1978), Yeni Libya veya Cemahiriye, Yeşil Kitap Yayınları, İstanbul.

Akısan, Ali Rıza, Trenle Avrupa’yı Dolaştım (Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya), Akısan Yayınevi, İstanbul.

Akman, Toygar (2000), Çin’e Yolculuk, Kaknüs Yayınları, İstanbul.

Akmen, Üstün (1998), Bir Günlük Dost (İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Avusturya, Tunus, Çek Cumhuriyeti ), Cumhuriyet Kitaplığı, İstanbul.

Akten, Koray (2001), Nijerya; Yayınlanmamış Gezi Notları,

Akyol, Taha (1994), Azerbaycan, Sovyetler ve Ötesi, Burak Yayınevi, İstanbul.

Alasor, Roni (2005), Gizemli Güneydoğu Asya (Tayland, Singapur, Endonezya, Vietnam, Laos, Kamboçya) Ceylan Yayınları, İstanbul

Alî, (1932), Brezilya, Matbaai Ebüzziya, İstanbul

Alkan, Necmettin , Japonya’da Tatil, Sevinç Basımevi, Ankara

Alkan, Ahmet Turan (1989), Ubeydullah Efendi’nin Amerika Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul.

Alova, Erdal (1993), Türk Yazınından Seçilmiş Gezi Yazıları, (Fransa, Hindistan, Avusturya, Almanya, İtalya, Mısır), Adam Yayınları, İstanbul.

Alpar, Faika (1959), Granada (Çeşitli Dünya Kentleri), Nurgök Matbaası, İstanbul.

Altan, Çetin (1965), Bir Uçtan Bir Uca, (İsrail, İsveç, İran, Afganistan, Romanya), Dönem Yayınları, İstanbul.

Altan, Mehmet (2000), Amerikan Rapsodisi, Can Yayınevi, İstanbul.

Altay, Ali Yaver (1951), Bugünkü Hindistan, Barış Matbaası, İstanbul.

Altın, Gizem (2000), Bir Bilet Al (Yunanistan, Fransa, İtalya, İspanya, Monako), Gendaş Kültür Yayınları, İstanbul.

Altınel, Şavkar (1996), Güneydeki Ülke: Avustralya’da Bir Yolculuk, Oğlak Yayınları, İstanbul.

Altınel, Şavkar (2004), Kvangvamun Kavşağı (Finlandiya, Malezya, Hong Kong, Şanghay, Japonya) YKY Yayınları, İstanbul

Altınkaynak, Ekrem (1961), Görülen İtalya, Ercan Matbaası, İstanbul

Altuğ, Yılmaz (1995), Çin Sorunu, İstanbul Üniversitesi Basımevi, İstanbul.

Anday, Melih Cevdet (1965), Rusya - Bulgaristan - Macaristan, (Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan), Gerçek Yayınevi, İstanbul.

Andıç, Mustafa (2004), Gölgem Ekvator’da Kaldı, (Endonezya, Malezya, Kamboçya, Laos, Tayland, Vietnam, Doğu Timor, Myanmar), Papirus Yayınevi, İstanbul

Anonim Eser (1997), Keşif ve Maceranın Beş Yılı (Genel), Hür-Güç Gazetecilik, İstanbul.

Anonim Eser (2000), Sefername (Günümüz Yazarlarından Gezi Yazıları), Editör: Orhan Kural, Gezginler Kulübü Yayını, İstanbul.

Anonim Eser, Marco Polo’nun Seyahatnamesi II (Çin, Hindistan ve Türkistan), Tercüman Yayınları, İstanbul.

Antalyalı, Turgut Yücel (1980), Mısır'a Uzanan Yol ve Kıbrıs Gezisi, Sobe Tesisleri, İzmir.

Araslı, Altan (1986), Avrupa’da Türk İzleri (Genel), Tercüman Yayınları, İstanbul.

Arat, Reşit Rahmetî (1970), Baburnâme (Hindistan, Afganistan), Üç Cilt, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.

Arpad, Burhan (1953), Tuna’dan Şimale Avrupa (Avusturya, Almanya), Yeditepe Yayınları, Ankara.

Arpad, Burhan (1963), Avusturya Günlüğü, Yeditepe Yayınları, İstanbul.

Arpad, Burhan (1969), Uçuş Günlüğü (Fransa, İsveç, Avusturya, Almanya, İngiltere), Yenilik Basımevi, İstanbul.

Asena, İnci (1998), Üç Gün Paris (Fransa), Adam Yayınları, İstanbul.

Asena, İnci (1999), Amsterdam’dan (Hollânda), Adam Yayınları, İstanbul.

Aslanapa, Oktay (1996), Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri (Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan), Türksoy Yayınları, Ankara.

Aslıyüce, Erdoğan (2001), Ukrayna Toprağında Turan’dan Kırım’a (Kırım ve Ukrayna), Yesevî Yayıncılık, İstanbul

Aşçı, Arif (1998), İpek Yolu’nda Son Kervan (Çin, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran), Kale Seramik Kültür Yayınları, İstanbul.

Atay, Falih Rıfkı (1931), Deniz Aşırı (Brezilya), Devlet Matbaası, İstanbul.

Atay, Falih Rıfkı (1931), Yeni Rusya, Hâkimiyeti Milliye Matbaası, Ankara.

Atay, Falih Rıfkı (1932), Moskova Roma, Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, İstanbul.

Atay, Falih Rıfkı (1934), Taymis Kıyıları (İngiltere), Akşam Matbaası, İstanbul.

Atay, Falih Rıfkı (1938), Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Atay, Falih Rıfkı (1944), Hind, Semih Lütfi Kitabevi, İstanbul.

Atay, Falih Rıfkı (1946), Yolcu Defteri, Ulus Basımevi, Ankara.

Atay, Falih Rıfkı (1970), Gezerek Gördüklerim (İngiltere, İran, İsrail, Hindistan, Arnavutluk, ABD, Brezilya), Devlet Matbaası, İstanbul

Ayman, Oya (1999), Güneş Toprakları (Ekvador, Peru, Bolivya, Şili, Arjantin, Meksika), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Aytaç, Gürsel (1996), Max Frisch’in Gezileri (Macaristan, Yunanistan, Almanya, İspanya, Meksika, ABD, Rusya, Sibirya, Çin), Gündoğan Yayınları, Ankara.

Aytmatov, Cengiz (1992), Beyaz Gemi / Toprak Ana / Deve Gözü / İlk Öğretmen (Kırgızistan), Çeviren: Mehmet Özgül, Cem Yayınevi, İstanbul.

Ayverdi, Samiha (1974), Bir Dünyadan Bir Dünyaya (Osmanlı), Hülbe Yayınları, Ankara.

Bacon, Elizabeth E. (1976), Esir Ortaasya (Orta Asya Devletleri), Tercüman Yayınları, İstanbul.

Baj, Jabağhi (1999), Çerkezler, Ayyıldız Yayınları, Ankara.

Bakiler, Yavuz Bülent (1979), Üsküp’ten Kosova’ya (Makedonya, Kosova), Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul.

Bakiler, Yavuz Bülent (1986), Türkistan Türkistan, Türk Edebiyat Vakfı Yayınları, İstanbul.

Baksı, Mahmut (1976), İsveç İsveç Dedikleri, Sorun Yayınları, İstanbul.

Balbay, Mustafa (1997), Ülkelere Değil Savaşa Düşmanım (Brezilya, Arjantin, Şili, Fas, Mısır, Irak, Yunanistan, ABD, Meksika, Guatemala, Nikaragua, Çin, Tayland, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Japonya), Çağdaş Yayınları, İstanbul.

Balbay, Mustafa (1998), Balkanlar (Bulgaristan, Kuzey Yunanistan / Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Yugoslavya, Bosna - Hersek), Çağdaş Yayınları, İstanbul.

Balbay, Mustafa (1999), Orta (daki) Asya Ülkeleri (Moğolistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan), Cumhuriyet Kitap Kulübü, İstanbul.

Balbay, Mustafa (2000), Türkler Mezarlığı Yemen, Cumhuriyet Kitap Kulübü, İstanbul.

Balbay, Mustafa (2003) Çin’in Uzun Yürüyüşü, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.

Balbay, Mustafa (2003) Afrika’nın Uçlarında (Güney Afrika, Zimbabwe, Mısır, Fas) Cumhuriyet Kitapları, İstanbul.

Balcıgil, Osman (1990), Lâtin Amerika’nın Atar Damarları, Belge Yayınları, İstanbul.

Balel, Mustafa (1985), Bükreş Günleri (Romanya), Dilek Basımevi, Sivas.

Baltacıoğlu, Tuna (1978), Bilinmeyen Yolları ve Yöreleriyle Yugoslavya, Met/Er Matbaası, İstanbul.

Batu, Selahattin (1966), İsviçre Günleri, Hisar Yayınları, Ankara.

Batu, Selahattin (1970), Avusturya ve Venedik Günleri, Varlık Yayınları, İstanbul.

Batu, Selahattin (1972), İspanya Büyüsü, Varlık Yayınları, İstanbul.

Batur, Enis (1997), İki Deniz Arası Siyah Topraklar (Fransa, İspanya), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Batuta, İbn (1971), İbn Batuta Seyahatnamesi’nden Seçmeler, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.

Bayazıt, Erdem (1985), İpek Yolu’ndan Afganistan’a, Akabe Yayınevi, İstanbul.

Baykurt, Fakir (1999), Dünyanın Öte Ucu (Avustralya), Papirüs Yayınevi, İstanbul.

Bayram, Kemal, Mezopotamya Irak Gezi Notları, Yenigün Yayınları, Ankara.

Bayram, Kemal, İpek Yüzlü Çin, Yenigün Yayınları,

Behramoğlu, Ataol (1996), Başka Gökler Altında (Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Avustralya, Bosna-Hersek), Telos Yayınları, İstanbul.

Bentley, Phyliss (1943), İşte Amerika, Çeviren: İrfan Konur, Hilmi Kitabevi, İstanbul.

Besli, Hüseyin (1999), Yol Boyunca (Bosna-Hersek, İspanya, ), Asanat Yayınları, İstanbul.

Beşter, Dilaver (1962), Hüsmen Dayı Avrupa’da (Avusturya - İsviçre), Gürsoy Basımevi, Ankara.

Beşter, Dilaver (1963), Hüsmen Dayı Avrupa’da (Fransa), Yeni Desen Matbaası, Ankara.

Beşter, Dilaver (1964), Hüsmen Dayı Avrupa’da (Hollânda), Ege Matbaası, Ankara.

Biret, İsmail (1999), Peynirli Çikolata Saatleri (İsviçre), Doğan Kitapçılık, İstanbul.

Bolel, M. Aziz (1981), Gerçek Safari (Kenya), Duran Ofset, İstanbul.

Boro, Sadun (1970), Pupa Yelken (Cebelitarık, Kanarya Adaları, Barbados, Karayip Adaları, Galapagos Adaları, Markiz Adaları, Tuamotu Adaları, Tahiti, Tonga Adaları, Fiji Adaları, Yeni Hebridler, Yeni Gine, Endonezya, Singapur, Seylan, İsrail), Kendi Yayını, İstanbul.

Boysan, Aydın (1988), Dünyayı Severek (Amerika, Kanada, Meksika, İtalya, Singapur, Malezya, Japonya, Finlandiya, İsveç, Rusya, İspanya, Fransa), Bas Yayınları, İstanbul.

Boysan, Aydın (1988), Yollarda (Azor ve Madeira Adaları, Macaristan, Çekoslovakya, Polonya, İsviçre, Yunanistan, Portekiz, Avustralya, ABD), Bas Yayınları, İstanbul.

Boysan, Aydın (1993), Uzaklardan (Avustralya, Ege Adaları, Kuzey Rusya, Hong Kong, Kafkasya, İyonya Adaları, Singapur, Akdeniz Adaları, Çin) Bas Yayınları, İstanbul.

Bozkaya, Zafer (1995), Hindistan Gezi Rehberi, Form Ofset, Ankara.

Broquiére, Bertrandon de la (2000), Deniz Aşırı Seyahati (Almanya, Avusturya, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Lübnan, İsrail, Yunan Adaları, İtalya), Ceviri: İlhan Arda, Eren Yayıncılık, İstanbul.

Budak, Feyzullah (1994), Orta Asya Mektupları (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan), Sevinç Matbaası, Ankara.

Buğra, Tarık (1962), Gagaringrad (Moskova), Yağmur Yayınevi, İstanbul.

Caferoğlu, Ahmet (1970), Kâşgarlı Mahmut, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.

Caneti, Elias (1999), Marakeş’te Sesler (Fas), Çeviri: Kâmuran Şipal, Cem Yayınevi, İstanbul.

Canım, Rıdvan (1998), Şehir ve İnsan (Bulgaristan, Makedonya, Kazakistan, Almanya, İsviçre, İtalya, Avusturya, Nahçıvan), Birey Yayınları, İstanbul.

Carım, Fuad (1968), Lâtin Amerika (2 Cilt) (Brezilya, Guatemala, Peru, Meksika, Amazonlar), İstanbul Matbaası, İstanbul.

Carım, Fuad (1962), Cezayir’de Türkler, Sanat Basımevi, İstanbul.

Cebeci, Dilâver (2000), Men Kazanga Baramen (Tataristan), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul.

Ceyhun, Demirtaş (1991), Bütün Dünyadan Özür Diliyorum (Gürcistan, Bulgaristan, Suriye, Kuzey Kore, Almanya), E Yayınları, İstanbul.

Chateaubriand (1946), Paris - Kudüs Yolculuğu (3. Cilt) (Yunanistan, İsrail), Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Cındık, Şadi (1984), Kuzey Komşumuz ve Özbekistan, Sistem Matbaası, Ankara.

Cirvaoğlu, Ömer Faruk (1995), Amsterdam Yazıları, Pencere Yayınları, İstanbul.

Curipeschitz, Benedict (1977), Yolculuk Günlüğü 1530 (Bosna, Sırbistan, Bulgaristan), Çeviri: Özdemir Nutku, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Çağatay, Tahir (1960), Türkistan Seyahatnamesi’nin Ortaya Koyduğu Gerçekler, Yaş Türkistan Yayını, İstanbul.

Çalışkan, İncilâ (1999), Yaşamdan Sevinç Yaratanlar (Avusturya), Bu Yayınevi, İstanbul.

Çandar, Cengiz (1999), Benim Şehirlerim (Şehirleri kısa kısa anlatan makaleler), İz Yayıncılık, İstanbul.

Çelik, Osman, Kuzey Kafkasya Gezi Notları, Gelişim Matbaacılık, Ankara.

Çetiner, Yılmaz (1969), Rusya Seferi, Habora Yayınevi, İstanbul

Çetiner, Yılmaz (1966), Şu Bizim Rumeli (Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yunanistan ve Romanya), Başnur Matbaası, Ankara.

Çiçekçioğlu, Feride (1996), 100’lük Ülkeden Mektuplar (İrlanda), Can Yayınları, İstanbul.

Çiftçigüzeli, Mehmed Cemal (1994), Yıldızlar Yeniden Parlıyor (Nahçıvan, Kazakistan, Türkmenistan, Tataristan), Kayıhan Yayınları, İstanbul.

Çizgen, Gültekin (1995), Afrika Günlüğü (Kenya, Seyşel Adaları, Fas, Mısır, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabwe, Zambiya), Say Yayınları, İstanbul.

Çizmeci, Emin M. (2000), Dünya Nasıl Gezilmeli, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Dayıoğlu, Gülten (1988), Kafdağının Ardına Yolculuk (Singapur, Tayland, Filipinler, Japonya, Hong Kong, Kore), Üner Yayınları, Ankara.

Dayıoğlu, Gülten (1989), Okyanusya Ötesine Yolculuk - Güney Amerika Gezi İzlenimleri (Venezuelâ, Peru, Brezilya, Arjantin), Doğan Kardeş Kitaplığı, İstanbul.

Dayıoğlu, Gülten (1990), Amerika’ya Yolculuk, Üner Yayınları, Ankara.

Dayıoğlu, Gülten (1990), Avustralya’ya Yolculuk, Üner Yayınları, Ankara.

Dayıoğlu, Gülten (1990), Çin’e Yolculuk, Üner Yayınları, Ankara.

Dayıoğlu, Gülten (1993), Kenya’ya Yolculuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Dayıoğlu, Gülten (1994), Mısır’a Yolculuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Dayıoğlu, Gülten (1995), Meksika’ya Yolculuk, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul

Dayıoğlu, Gülten (1996), Hindistan'a Yolculuk ve Nepal Gezisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Dekak, İbrahim, (1938), Avrupa Notları, Sühulet Yayınevi, İstanbul.

Demirci, Mehmet (1996), Türkistan Notları, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul.

Demirdurak, Bülent (2003) Yuvarlak Dünyanın Dört Köşesi (Rusya, Fransa, İspanya, İskoçya, ABD, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Brezilya, Fas, Kenya, Tanzanya, Botswana, Zimbabwe, Reunion Adası, Ermenistan, Nepal, Hindistan) Kanka Yayıncılık, Muğla.

Demirtaş, Evcan (2003) Ayubovan (Sri Lanka, Hindistan, Tayland, Singapur, Kenya, Dubai) Beril Yayınları, İstanbul.

Dirie, Waris (1998) Çöl Çiçeği (Somali), Bilge Kültür Sanat, İstanbul

Durusu, Haluk (2000) Nil’den Tuna’ya Osmanlı Yazıları (Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Romanya, Macaristan, Moldova, Ukrayna, Suriye, Suudî Arabistan, İsrail), Ötüken Yayınları, İstanbul.

Elbir, Nurettin (1996), Rusya ve Perestroyka, Güldikeni Yayınları, İstanbul.

Elmurzayev, Siracdin (2000), Çeçen Masalları, Okyanus Yayıncılık, Çeviren: Tarık Cemal Kutlu, İstanbul.

Emiroğlu, Ziya (1938), Atina Mektupları (Yunanistan), Hilmi Kitabevi, İstanbul.

Engin, Gülseren (2000), Gezi İzleri (Macaristan, Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya), Gerçek Sanat Yayınları, İstanbul.

Enzensberger, Hans Magnus (1990), Ah Avrupa (İsveç, İtalya, Macaristan, Norveç, Portekiz, Polonya, Almanya, Hollânda, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti), Çeviri: Sezer Duru, Metis Yayınları, İstanbul.

Erdoğan, Aslı (1998), Kırmızı Pelerinli Kent (Rio, Brezilya), Adam Yayınları, İstanbul.

Erenbilge, Niyazi (1933), Coğrafya Seyahat Kitapları (Çin, ABD, Amazonlar, Hindistan, Sibirya, Grönland, Sudan, Tibet), Tefeyyüz Kitabevi, İstanbul.

Ergin, Muharrem (2000), Orhun Abideleri (Moğolistan), Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

Ersoy, Hayri; Kamacı, Aysun (1992), Çerkez Tarihi (Abhazalar, Adiğeler, Ubıhlar, Çeçenler, Dağıstanlılar, Esetinler, Karaçaylar, Balkarlar, Lazlar, Gürcüler), Tüm Zamanlar Yayıncılık, İstanbul.

Ersöz, Mehmet Süreyya (1956), Avustralya ve Yeni Zelanda Maceralı Seyahat Notları (Bir dizi kitaplardan biri), Kutulmuş Matbaası, İstanbul.

Ersöz, Mehmet Süreyya (1956), Dünya Cenneti: Japonya, Anıl Matbaası, İstanbul.

Ertem, Sadri (1937), Ankara - Bükreş, Tan Matbaası, İstanbul.

Esin, Emel (1959), Türkistan Seyahatnamesi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Evliya Çelebi (1977), Gördüklerim I (Seyahatnamesinden alıntılar), İnkılâp ve Aka, İstanbul.

Evliya Çelebi (1977), Gördüklerim II (Seyahatnamesinden alıntılar), İnkılâp ve Aka, İstanbul.

Evliya Çelebi (1982), Seyahatnâme (Hatay, Suriye, Lübnan, Filistin), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Evliya Çelebi (1971), Seyahatnamesi’nden Seçmeler (I. Cilt), Devlet Kitapları, İstanbul.

Ezine, Celaleddin (1940), Amerika Mektupları (ABD), Kenan Basımevi ve Klişe Fabrikası, İstanbul.

Faik, Bedii (1954), Sam Amca’nın Evinde (ABD), Yenilik Yayınları, İstanbul.

Faik, Bedii (1968), Rusya’dan, Hüsnütabiat Matbaası, İstanbul.

Faik, Bedii (1972), Akıl Cumhuriyeti İsrail, Dilek Matbaası, İstanbul.

Filiz, Tülay (1998), Hayallerimin Peşine Düşünce(Meksika, İsveç, Almanya, İspanya, İtalya, Amerika, Çek Cumuriyeti, Tayland, Tayvan, Malezya, Fransa, Singapur, Macaristan, Hong Kong, Rusya, Avusturya, Türkiye), Dünya Yayınları, İstanbul.

Fuat, Ali (2002), Hindistan Günlüğü, Merkür Yayınları, İstanbul

Fuat, Mehmet (1930), Dedikodulu Seyahat (Yemen, S. Arabistan, Mısır), Akşam Matbaası, İstanbul.

Füruzan (1996), Balkan Yolcusu (Bosna-Hersek, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Girgin, Kemal (1998), Dünyanın Dört Bucağı (Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, Almanya, Norveç, Pakistan, Tanzanya, Küba), Milliyet Yayınları, İstanbul.

Gökaçtı, Mehmet Ali (2001), Geographika – Yeniden Keşfedilen Yunanistan, İletişim Yayınları, İstanbul.

Gökaltay, Turan (1997), Ah Canım Moskova, Boyut Kitapları, İstanbul.

Gökay, Fahreddin Kerim (1947), Kinli ve Dertli Avrupa (İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre), Kader Basımevi, İstanbul.

Gökçe, Hüseyin (2003) Dünyadaki Ayak İzlerim (ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Filipinler, Fransa, Gagavuzlar, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İsrail-Kudüs-Filistin, Japonya, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım, Kuveyt, Moldovya, Özbekistan, Romanya, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Ukrayna, Umman) Bilge Yayıncılık, İstanbul.

Gökman, Muzaffer (1961), Amerika Notları, Varlık Yayınları, İstanbul.

Gör, Yavuz (1996), Seyahatname, Çağdaş Yayınları, İstanbul.

Guevara, E. Che (1989), Bolivya Günlüğü, Yar Yayınları, İstanbul.

Güler, Halit (1995), Tuna Nehri Konuşsaydı, (Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan), Türk Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara

Güler, Halit (1990), Sovyetler Birliğinde Türkler (Özbekistan, Azerbaycan, Dağıstan, Başkırdıstan, Tataristan, Kazan), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara

Güler, Hüseyin Rasim (1998), Yavru Vatan Kıbrıs, Tuna Yayınları, İstanbul.

Gülersoy, Çelik (1987), Batı’ya Doğru (Avustralya, İsviçre, İtalya, Almanya), İstanbul Kitaplığı, İstanbul.

Gülersoy, Çelik (1973), Otomobil ile Avrupa (Gezi Rehberi), (Bütün Avrupa Ülkeleri), Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını, İstanbul.

Güleşçi, Gülsen (1991), Seyahati Sever misiniz? (Hawaii, Norveç, Singapur, Endonezya, ABD, Tayland, Malezya, İsviçre, İtalya, Fransa, Karayip Adaları, Porto Riko, Barbados, Granada, Martinik, St. Kitts, St. Thomas), Kendi Yayını, İstanbul.

Güleşçi, Gülsen (1994), Dünya Kazan Ben Kepçe (Meksika, Macaristan, İsviçre, İtalya, Avusturya, ABD, Karayip Adaları, İngiltere, Mısır), Kendi Yayını, İstanbul.

Güleşçi, Gülsen (1998), Pırlanta Şehirler, Zümrüt Yollar, İnci Adalar (Güney Amerika, Mauritius, ABD, Fransa, Hong Kong, Singapur, İngiltere), Kendi Yayını, İstanbul.

Güngören, Ömer (1985), Marco Polo’nun Geziler Kitabı (Çin, Hindistan), Yol Yayınları, İstanbul.

Gürdoğan, Ersin (1993), Hicaz’dan Endülüs’e (Suudi Arabistan, İngiltere, Kıbrıs, İspanya), İz Yayıncılık, İstanbul.

Gürdoğan, Ersin (1994), Zamanı Aşan Şehirler (Azerbaycan, Özbekistan), İz Yayıncılık, İstanbul.

Gürsel, Nedim (1990), Seyir Defteri (Brezilya, Rusya, ABD, Yunanistan, Fransa), Can Yayınları, İstanbul.

Gürsel, Nedim (1991), Pasifik Kıyısında (Amerika), Can Yayınları, İstanbul.

Gürsel, Nedim (1998), Gemiler de Gitti, (İtalya, Fransa, Tunus, Bosna-Hersek, Gürcistan, Abhazya, Sırbistan), Can Yayınları, İstanbul.

Gürsel, Nedim (2003), Güneşte Ölüm (İspanya İzlenimlerim) Doğan Kitap, İstanbul

Gürsel, Nedim (2003), Bir Avuç Dünya (Fransa, Makedonya, Yunanistan, ABD, Brezilya, Rusya Fed., Tunus, Cezayir, Fas, Almanya) Doğan Kitap, İstanbul

Güven, Erdal (1997), Maymun da Ağaçtan Düşer (Japonya), Bilgi Yayınevi, Ankara.

Güven, Erdal (1998), Japonuma Laf Söyletmem Arkadaş (Japonya), Bilgi Yayınevi, Ankara.

Habib, İsmail (1935), Tuna’dan Batı’ya (Romanya, Macaristan, İtalya, Almanya, Fransa, Yunanistan), İstanbul Matbaacılık, İstanbul.

Habora, Bülent (1976), Merhaba Komşu (Yunanistan, Bulgaristan), Habora Yayınevi, İstanbul.

Hamzatov, Resul (1984), Benim Dağıstanım, Düşün Yayınevi, İstanbul.

Haşim, Ahmet (1933), Frankfurt Seyahatnamesi, Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş., Ankara.

Hemingway, Ernest (1999), Günün İlk Işığında Gerçek (Doğu Afrika), İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Homeric (1998), Moğol Kurdu (Moğolistan), Çeviri : Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitapçılık, İstanbul.

Husrev, Hasır-ı (1950), Sefername (Suriye, Mısır, Arabistan), Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul.

Irmak, Sadi (1978), İslâm Ülkelerinde Bir Gezi (Arabistan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Irak), Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

Işık, Gül (1991), İspanya - Bir Başka Avrupa, Metis Yayınları, İstanbul.

İbn Batuta (1971), Seyahatnâmesi’nden Seçmeler (Kırım), Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.

İlhan, Atillâ (1996), Abbas Yolcu (İtalya, Fransa), Bilgi Yayınevi, İstanbul.

İlkul, Ahmet Kemal (1997), Çin-Türkistan Hatıraları / Şanghay Hatıraları, Ötüken Neşriyatı, İstanbul.

İnan, Meltem (2006), Anı Koleksiyoncusu (Bolivya, Meksika, Küba, Peru, Fas, Svaziland, Sudan, Hindistan, Tayland) Dharma Yayınları, İstanbul

İpekçi, Abdi (1957), Afrika (Rodezya, Kenya, Uganda, Belçika Kongosu, Nijerya, Gana, Gine, Senegal), Miiliyet Yayınları, İstanbul.

İpekçi, Abdi (1971), Dünyanın Dört Bucağından (Japonya, Afrika, Küba, İran, Kore, Hawai, Alaska, İsveç, Sovyet Rusya, Şili, Arjantin, Peru, Brezilya), Milliyet Yayınları, İstanbul.

İybar, Tahsin (1950), Sibirya’dan Serendib’e, Ulus Basımevi, Ankara.

İzgi, Özkan (1989), Çin Elçisi Wang Yen-Te’nin Uygur Seyahatnamesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Jacq, Christian (1999), Ramses, Batı Akasyası'nın Altında, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Kabacalı, Alpay (1998), Türk Gezginlerin Gözüyle Yedi Deniz - Beş Bucak (Çeşitli Ülkeler), Toprakbank Yayını, Creative Yayıncılık, İstanbul.

Kallifatides, Theodor (1993), Kıbrıs - Kutsal Adaya Bir Gezi, Berfin Yayınları, İstanbul.

Kaplancı, Gökay (1999), Barcelona’dan Roma’ya (İtalya), Özal Basımevi, İstanbul.

Karabuda, Güneş (1996), Uzakların Ötesinde (Brezilya, Guatemala, Şili, Küba, Arjantin, Kırgızistan, Kuzey Kore, Hindistan, Malezya, Endonezya, Filipinler, Sri Lanka, Singapur, Suudi Arabistan, Fransa, ABD), İletişim Yayınları, İstanbul.

Karamanoğlu, Sait, (1949), Londra Gezi Notları, Kendi el yazısı ile yazılmış, hiçbir yerde yayınlanmamıştır

Karatay, Namdar Rahmi (1952), Paris Mektupları, Berksoy Basımevi, İstanbul.

Kaya, Ali (2001), Deylem’den Dersim’e (İran), Can Yayınları(134), İstanbul

Kayserling, Hermann (2000), Bir Filozofun Gezi Günlüğü (Sri Lanka, Aden, Hindistan) İzdüşüm Yayınları, İstanbul.

Kharitidi, Olga (1998), Çembere Giriş (Rusya), Çeviri : Cem Şen, Dharma Yanyınları, İstanbul.

Kırıkkanat, Mine G. (1998), Bir “New” Varmış “York” Olmuş (Amerika), Milliyet Yayınları, İstanbul.

Kısakürek, Necip Fazıl (1996), Hac’dan Çizgiler - Renkler ve Sesler, (Suudi Arabistan), Büyükdoğu Yayınları, İstanbul.

Kitapçı, Okan (2000), Çünkü Erkekler Kelebektir (Tayland), Otopsi Yayınevi, İstanbul.

Kitamura, Petek (2004), Japonya: Kiraz Çiçeklerinin Ülkesi, Epsilon Yayıncılık, İstanbul

Koç, Hülya (1998), Bigamekibasuyake, Bisikletle Güney Amerika Yolculuğu, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Korkut, Cevat (1958), Coğrafî Kıraatlar (Antarktika, Grönland, İsviçre, ABD, Çin), Karınca Matbaası, İzmir.

Kosova, M. (1996), Afrika Masalları, Çeviri: Alev Kırım, Okyanus Yayıncılık, İstanbul.

Krickeberg, Walter (1997), İnka ve Maya Efsaneleri, Çeviri: Alev Kırım, Okyanus Yayıncılık, İstanbul.

Kural, Orhan (1995), Dünya Döndükçe İnsan Gezdikçe, (ABD, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Brezilya, Cezayir, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hong Kong, İngiltere, İran, İspanya, İsveç, Kenya, Libya, Macaristan, Peru, Romanya, Tayland, Tayvan, Tunus) Arion Yayınevi, İstanbul.

Kural, Orhan (1996), Büyük Dünyada Küçük Adımlar, (Çin, Meksika, Malezya, Endonezya, Singapur, Belçika, Batı Afrika, Kongo, Zaire, Kamerun, Abidjan, Senegal, Kafkasya, Çeçenistan, Ermenistan, Fas, Avustralya, Yeni Zelanda, Tibet, Nepal, Pakistan) Arion Yayınevi, İstanbul.

Kural, Orhan (1996), Bir Gezginin Dünyası, (ABD, Belize, Guatemala, Hindistan, Honduras, İspanya, Jamaika, Karaibler (Barbados, Martinik), Kazakistan, Kırgızistan, Meksika, Tacikistan, Doğu Türkistan (Sincan-Uygur Otonom Bölgesi), Türkmenistan, Ürdün) Arion Yayınevi, İstanbul.

Kural, Orhan (1997), Dünya Kalemimin Ucunda, (İzlanda, Grönland, Irak, Laos, Vietnam, Kamboçya, Burma (Myanmar), Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman, Alaska, Kanada) İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Kural, Orhan (1999), Sibirya’dan Şili’ye, (Bahreyn, Bolivya, Borneo Adası, Brunei Sultanlığı, Ekvator, Küba, Moğolistan, Sibirya, Sri Lanka, S. Arabistan, Şili, Uruguay, Yakutistan, Yemen), İnkılâp Yayınevi, İstanbul.

Kural, Orhan (1999), Gizemli Coğrafyalar (Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Malta, Panama, Kostarika, Dominik Cumhuriyeti, Madagaskar, Haiti, Komor Adaları, Tanzanya, Zenzibar, Bangladeş, Sulawesi Adası, Portekiz, Danimarka, İtalya), İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Kural, Orhan (2000), Yol Çağrısı (Estonya, Etiyopya (Habeşistan), Guyanalar, Hollanda, İtalya, Japonya, Kuzey İrlanda, Letonya, Litvanya, Maldiv Adaları, Mısır, Norveç, Petersburg (Leningrad), Serbest İrlanda, Sicilya, Sudan), Beril Yayınevi, İstanbul.

Kurdoğlu, Nazım (1962), Rüyalar Diyarı Hollywood Çılgınlıklar Diyarı Las Vegas, Berksoy Matbaası, İstanbul.

Ligeti, L. (1986), Bilinmeyen İç Asya, Çeviri: Sadrettin Karatay, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

London, Jack (1990), Düş Ülkelerine Yolculuk (Hawai ve Pasifik Adaları), Oda Yayınları, İstanbul.

Löschburg, Winfried (1998), Seyahatin Kültür Tarihi, Çeviri: Jasmin Traub, Dost Kitabevi, Ankara.

Maalouf, Amin (1993), Afrikalı Leo (Granada, Fas, Mısır, İtalya), Çeviren: Sevim Raşa, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Maden, Muzaffer (1994), Kaşgar ve Ötesi (Çin), Eren Yayıncılık, İstanbul.

Mahruki, Nasuh (1999), Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi (İran, Pakistan, Hindistan, Sıkkım, Nepal), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Makal, Tahir Kutsi (1965), Köylü Gözüyle Avrupa (Almanya, Fransa, İtalya), Tarla Yayınevi, İstanbul.

Mansur, Şamil (1993), Çeçenler, Sam Yayınları, Ankara.

Marc, Pierre; Dusik, Stano (1995), Olağanüstü Gezileriyle Marco Polo (Çin, Moğolistan), Milliyet Yayınları, İstanbul.

Marc, Pierre; Sovak, Jan (1997), Livingstone - Gizem Dolu Afrika Yolculuğu, AD Yayıncılık, İstanbul.

Marc, Pierre; Brix, Michal (1996), Kolomb- Yeni Dünya’nın Keşfi, AD Yayıncılık, İstanbul.

Marc, Pierre; Capek, Jindra (1997), Kaptan Cook – Okyanuslar ve Büyülü Adalar Kâşfi, AD Yayıncılık, İstanbul.

Marc, Pierre; Novak, Vladimir (1996), Amundsen ve Scott Günay Kutbu’nda – Bir Keşfin Öyküsü, AD Yayıncılık, İstanbul.

Marigny, Taitbout De (1996), Çerkesya Seyahatnamesi, Çeviren: Aydın Osman Erkan, Nart Yayıncılık, İstanbul.

Masar, İlhami (1975), 4 Kıt’a 50 Ülke (Irak, Filistin, İsrail, Fas, İran, ABD, Kanada, Yunanistan, İtalya, Hindistan, Almanya, Suudi Arabistan, Tayland, Filipinler, Çin, Malezya, Bangladeş), Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

Maurois, Endré (1945), Amerika Mucizesi 1492-1940, Çeviren: Fuat Gökbudak, Osmanbey Basımevi, İstanbul.

Mayakovski, V. (1986), Amerika’yı Keşfim (Meksika, Küba, ABD), Çeviri: Mehmet Özata, Sistem Ofset, İstanbul.

Mehmet Emin Efendi (2000), İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Meriç, Cemil (1994), Bir Dünyanın Eşiğinde (Hindistan), İletişim Yayınları, İstanbul.

Miminoşvili, Otar (1999), Gürcüstan’da Etnografik Yolculuk, Çeviren: Hacer Özkan, Çiviyazıları Yayınevi, İstanbul.

Minkari, Tarık (1995), Yetmişin Baharında (Yunanistan, ABD, Polonya, İsviçre, Portekiz, Mısır), Doğan Yayınları, İstanbul.

Minkari, Tarık (1995), Afrika’dan Amerika’ya Neler Gördüm Neler? (Güney Afrika, Amerika), Doğan Yayınları, İstanbul.

Minkari, Tarık (1996), Coştum Koştum (İsrail, Polonya, Ürdün, Brezilya, Arjantin, Uruguay, Şili), Milliyet Yayınları, İstanbul.

Minkari, Tarık (1997), Alaska Kıyıları ve Kanada, Milliyet Yayınları, İstanbul.

Minkari, Tarık (1997), Norveç Kıyıları ve Cerrah Çelebinin Anıları, Milliyet Yayınları, İstanbul.

Minkari, Tarık (1998), İçim İçime Sığmıyor, (Yunanistan), Milliyet Yayınları, İstanbul.

Minkari, Tarık (1999), Seviyorum, Geziyorum, (Porto Riko, Panama, Meksika, Hawaii), AD Yayınları, İstanbul.

Minkari, Tarık (1999), İskoçya Gezisi ve Çeşitlemeler, Doğan Kitapçılık, İstanbul.

Minkari, Tarık (1999), Süveyş Kanalı, Malta Adası, Çelebi’nin Bonbonları, Doğan Kitapçılık, İstanbul.

Minkari, Tarık (2000), Hem Geziyor, Hem Güldürüyor (Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Fransa), Doğan Kitapçılık, İstanbul.

Minkari, Tarık (2002), İsrail ve Amerika Gezileri, Kapital Medya, İstanbul

Minkari, Tarık (2004), Avustralya – Yeni Zelanda Gezileri, Novartis, İstanbul

Mismer, Charles (1975), İslâm Dünyasından Hatıralar (Kıbrıs, Mısır, Cezayir), Bedir Yayınevi, İstanbul.

Mittleman, Earl N., Amerika Coğrafyasının Ana Hatları, Amerikan Basın ve Kültür Merkezi, Ankara.

Mortan, Kenan (1994), Meksika, A Kitabevi, Ankara.

Nabi, Yaşar (1973), Yollar Boyunca Değişen Dünyamız (Balkan Ülkeleri), Varlık Yayınları, İstanbul.

Nadi, Nadir (1967), İki Sovyet Rusya, Ararat Yayınevi, İstanbul.

Nadi, Nadir (1978), İki Sovyet Rusya, İki Polonya, Çağdaş Yayınları, İstanbul.

Nar, Ali (1977), Ortadoğu Günlüğü (Irak, Suriye, Lübnan, Suudi Arabistan), Çığır Yayınları, İstanbul.

Nasrattınoğlu, İrfan Ünver (1983), Urumçi’den Pekin’e Çin, Folklor Araştırmaları Kurumu Yayınları, Ankara.

Nayır, Yaşar Nabi (1993), Değişen Dünyamız (Balkan Ülkeleri), Varlık Yayınları, İstanbul.

Nerval, Gerard De (1984), Doğuya Seyahat (Türkiye, Malta), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Nesin, Aziz (1977), Dünya Kazan Ben Kepçe (Irak, Mısır), Adam Yayınları, İstanbul.

Nihal, Şükufe (1935), Finlandiya, Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Ş., İstanbul.

Oder, Kerim (1982), Azerbaycan, Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

Oğuzcan, Ümit Yaşar (1967), Avrupa Görmüş Adam (Avusturya, Belçika, Fransa, Hollanda, Almanya), Gazete Kupürleri.

Oğuzcan, Ümit Yaşar (1967), Ben Avrupa’dayken (Yunanistan, İtalya, Fransa, İngiltere, Norveç, Danimarka, Almanya), Gazete Kupürleri.

Olgun, İbrahim (1975), Gezi Notları (Moskova, Azerbaycan, Pakistan, Afganistan ve İran), Aydın Yayınevi, Ankara.

Onur, Necmi (1968), Avustralya, Okan Yayınevi, İstanbul.

Oral, Zeynep (1985), Katmandu’dan Meksika’ya (Nepal, Hindistan, Pakistan, Yemen, Polonya, İtalya, Fransa, ABD, Meksika), Gür Yayınları, İstanbul.

Oral, Zeynep (1988), Kara Sevda (Uganda, Kenya, Etiyopya, Tanzanya, Burundi), Milliyet Yayınları, İstanbul.

Oral, Zeynep (2000), Uzak Doğu’m (Kamboçya, Vietnam, Myanmar, Yayland, Laos, Endonezya, Çin), Doğan Kitapçılık, İstanbul.

Ortaç, Yusuf Ziya (1958), Göz Ucu ile Avrupa (Almanya, İtalya, Yunanistan), Akbaba Yayınları, İstanbul.

Otyam, Fikret (1970), Ne Biçim Amerika Ne Biçim Rusya ve İran, Afganistan, Pakistan, Ok Yayınları, İstanbul.

Otyam, Fikret (1981), Adı Yemendir, Yazko (Yazarlar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi), İstanbul.

Öğütçü, Mehmet (1999), Geleceğimiz Asya'da mı? (Çin, Tayland, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Doğu Türkistan, Rusya, Irak, İran, Suriye, Ermenistan), Milliyet Yayınları, İstanbul.

Önal, Füsun (2000), Var mısın Benimle Uçmaya (İngiltere, Fransa), İnkılâp Yayınları, İstanbul.

Önal, Füsun (2002), Gezikolik (Amsterdam, Bali, Brugge, Floransa, Köln, Lizbon, Lüksemburg, Madrid, Mısır, Pekin, Roma, İspanya) İnkılâp Yayınları, İstanbul

Önder, Mehmet (1981), Atatürk’ün Almanya Gezisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Öndeş, Osman (1975), Kardeş Libya, Yağmur Yayınlevi, İstanbul.

Öndeş, Osman / Bradford, Ernle (1998), Turgut Reis, Malta Kuşatması ve Son Sefer (Malta), Aksoy Yayıncılık, İstanbul.

Öz, Erdal (1998), Bir Gün Yine Allı Turnam (Rusya), Can Yayınları, İstanbul.

Özden, Dursun (1998), Küba Uzak Değil, Belge Yayınları, İstanbul.

Özgentürk, Işıl (1997), Büyülü Bir Yolda (İran, Pakistan, Hindistan, Nepal), Telos Yayıncılık, İstanbul.

Özlü, Demir (1991), Ne Mutlu Ulysses Gibi (Almanya, Yunanistan, Fransa), Simavi Yayınları, İstanbul.

Özsoy, Murat (1990), Türkuaz Günlüğü (Hindistan, Pakistan, Çin, İran, Afganistan, Moğolistan), Ekin Yayınları, Ankara.

Özsoy, Murat (2001), Kentler ve Düşler (Yunanistan, İtalya, Avusturya, Fransa, Monako, İspanya, Romanya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, ABD) Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara

Pakdil, Nuri (1997), Batı Notları (Fransa), Edebiyat Dergisi Yayınları, İstanbul.

Paksoy, Nadir (1989), Bir Demet Pasifik (Pasifik Adaları, Vanuatu, Samoa, Fiji, Avustralya, Yeni Zelanda, Endonezya), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

Paksoy, Nadir (1992), Sırt Çantamda Coğrafyalar (Nepal, Hindistan, Afganistan, Tayland), Bağlam Yayıncılık, Ankara.

Paksoy, Nadir (1994), Kuzey Sardunyaları (Norveç), Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

Paksoy, Nadir (1998), Gözümden Afrika (Zimbabwe), Bağlam Yayıncılık, İstanbul

Pamirtan, S. Şükrü, Devran (Lübnan, Irak, İran), İstanbul.

Parlatır, İsmail ve arkadaşları (1997), Güzel Yazılar / Gezi - Hatıra (Çeşitli ülkeler ve kentler), Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Pekşen, Yalçın (1986), Nevşehir’den New York’a (Tunus, Malta, İspanya, Fransa, İtalya, Romanya, Finlandiya, İngiltere, ABD), Varlık Yayınları, İstanbul.

Pelit, Aslı (2005), Siempre Havana (Küba), MB Yayınevi, İstanbul

Perçin, Hüseyin (1984), Güney ve Doğu Asya, Kanada ve Amerika’da Gördüklerim (Japonya, Hong Kong, Singapur, Tayland, Filipinler), Bozak Matbaası, İstanbul.

Petrov, Grigoriy (1994), Akzambaklar Ülkesi Finlandiya’da, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.

Petrov, Grigoriy (1998), Beyaz Zambaklar Ülkesinde (Finlandiya), Hayat Yayıncılık, İstanbul.

Peyrefitte, Alain (1975), Çin Uyanınca Yer Yerinden Oynar, E Yayınları, İstanbul.

Prevelakis, Pandalis (1997), Girit’te Bir Şehrin Hikayesi, Çeviren: Osman Bleda, Belge Yayınları, İstanbul.

Radlof, W. (1976), Sibirya’dan Seçmeler (Sovyet Rusya ve Türki Cumhuriyetler), Çeviri: Ahmet Temir, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul.

Rado, Şevket (1950), Amerikan Masalı, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul.

Rampa, T. Lobsang (1923), Üçüncü Göz (Tibet), Çeviri: Fulya Gencel, Akaşa Yayınları, İstanbul.

Rasim, Ahmet (1987), Romanya Mektupları, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Rossant, Colette (1999), Tadı Damağımda Kalan Ülke: Mısır, Çeviri: Esin Eden, Oğlak Yayıncılık, İstanbul.

Rozental, İzel (2000), Yol Boyunca, Remzi Kitabevi (Bulgaristan, Rusya, ABD, Kazakistan, İspanya, İsrail, Portekiz, Avusturya), İstanbul.

Rubruk, Wilhelm Von (2001), Moğolların Büyük Hanına Seyahat, Ayışığı Kitapları, İstanbul.

Rugoft, Milton (2003), Marco Polo - Çin Seyahati, (Venedik ve Moğolistan), Kaknüs Yayınları, İstanbul

Rushdie, Salman (1989), Jaguar Gülüşü (Nikaragua), Pencere Yayınları, İstanbul.

Saatçıgil, Enver (1960), İtalya Gezisi, TCDD Matbaası, İzmir.

Sabancı, Sakıp (1989), Rusya’dan Amerika’ya Gezdiklerim Gördüklerim (Rusya, Alaska, ABD, Fransa), Reyo Basımevi.

Saray, Mehmet (1987), Afganistan ve Türkler, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul

Sarıhan, Ayhan (2002), Var Çok Pıroplam Apanti, Çook (Gürcistan, Azerbaycan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara

Sarıhan, Zeki (2002), Doğu’nun Seher Yıldızı: Kore, Kore Dostluk Derneği Yayınları, Ankara

Saulnier, Mine G. (1990), Pandispanya (İspanya), Cep Kitapları, İstanbul.

Schiltberger, Johannes (1995), Türkler ve Tatarlar Arasında (Tataristan, İsrail, Hindistan, Ermenistan), Çeviren: Turgut Akpınar, İletişim Yayınları, İstanbul.

Sedes, Yümni (1955), Çin, Hakikat ve Efsane, Akba Kitabevi, Ankara.

Sedes, Yümnü (1964), Cenup Denizler Gezisi (Tahiti ve Fiji Adaları), Ar Matbaası, İstanbul.

Selçuk, İlhan (1967), Uzak Komşu Rusya’dan Gezi Notları, Köprü Yayınları, İstanbul.

Selçuk, İlhan (1976), Sovyetler-İran ve Amerika izlenimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul.

Sevindi, Nevval (1994), İki Ülke İki Devrim: Türkiye-İran, Say Yayınları, İstanbul.

Sevindi, Nevval (1997), Kültüre ve Aşka Bir Çağrıdır Yolculuk (Arjantin, Meksika, Kenya, Seyşel Adaları, Fas, Tayland, Bali Adası, Tasmanya, Çin, Malezya, Hong Kong, Singapur, Brezilya, Malta, Tunus, İspanya, Mısır, Zimbabwe, Yeni Zelanda, Özbekistan), Papirüs Yayınevi, İstanbul.

Sevük, İsmail Habib (2000), Tuna’dan Batı’ya (Macaristan, Yugoslavya, Romanya, Avusturya, Almanya, Fransa, Yunanistan), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Söztutan, Mehmet (2003), Dünyayı Dolaştım Gökkubbe Her Yerde Mavi (Fas, İtalya, Polonya, Cezayir, Fransa, İngiltere, Hollanda, Rusya, Mısır, Irak, Suriye, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Hırvatistan, Suudi Arabistan, Avusturya, Tunus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri) İdeal Magazin Gazetecilik Basım, İstanbul.

Suad, Ali (1996), Seyahatlerim (Irak, Suudi Arabistan), Kitabevi, İstanbul.

Suman, Kemal (2001), Kâh Orada, Kâh Burada (Portekiz, Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa, Yugoslavya, Bulgaristan, Rusya, Çek Cumh., Japonya, Kanada, Korsika, Brezilya, ABD), Remzi Kitabevi, İstanbul.

Sünnetçioğlu, Kemal (1944), Seyahat Hatıraları (ABD), Güven Yayınevi, İstanbul.

Sevük, İsmail Habib, (1944), Tuna’dan Batı’ya, Remzi Kitabevi, İstanbul

Sırma, İhsan Süreyya (1998), Yalan Dünyayı Adımlarken (Avusrtalya, Singapur, Almanya, Hollânda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Amerika, Fransa, Mısır, İsviçre, Belçika, İspanya, İran, Suudi Arabistan), Beyan Yayınları, İstanbul.

Sönmez, Tekin (1981), Yeryüzü Gurbeti, (İsveç, Almanya, Türkiye)
Yansıma Yayınevi, İstanbul.

Süreyya, Samizade (2001), Büyük Japonya, Kitabevi Yayınları, İstanbul.

Şensoy, Ferhan (1996), Oteller Kitabı (Fransa, İngiltere, Yugoslavya), Ortaoyuncular Yayınları, İstanbul.

Şensoy, Ferhan (1997), İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You! (Amerika, Meksika), Bilgi Yayınevi, İstanbul.

Şeşen, Ramazan (1975), İbn Fazlân Seyahatnamesi (İran, Horasan, Bulgaristan, Rusya), Bedir Yayınevi, İstanbul.

Şimşek, Mehmet (1990), Avrupa’dan Çin’e (Almanya, Çin, Hollânda, İngiltere, ABD), Murat Ofset, İstanbul.

Şirvanlı Ahmet Hamdi Efendi (1995), Seyahatname (Hindistan, Afganistan), Yayına Hazırlayan: Fatma Rezan Hürmen, Arma Yayınları, İstanbul.

Tabucchi, Antonio (1994), Hindistan’a Gece Müziği, Çeviri: Betül Parlak, İletişim Yayınları, İstanbul.

Tan, M. Turhan (1938), Avrupa Notları, Sühulet Kitabevi, İstanbul.

Tank, Bekir (1990), Cihadı Kuşanan Topraklar (İran, Pakistan, Rusya, Afganistan), Şura Yayınları, İstanbul.

Tankut, Aran ve Sürmen, Lale (2005), Avrupa Sanatının İpuçları, Boyut Yayın Grubu, İstanbul

Tankut, Tülin (1998), Ver Elini Avrupa, Bu Yayınları, İstanbul.

Tanrıverdi, Ali Raci (1962), Avrupa Seyahat Notları ve Rehberi (Bulgaristan, Yugoslavya, Avusturya, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Yunanistan), Zemin Matbaası, Adana.

Tansu, Muzaffer (1946), Ankara - Cezayir, Tan Matbaası, İstanbul.

Taragano, Yako, Bir Tutkudur Seyahat (İsrail, İtalya, Almanya, Avusturya, Polonya, İngiltere, İspanya, Fransa, Belçika, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Hollânda), Yayınlanmamış Gezi Notları.

Tatur, Sergey (1977), İnsan, Toprak ve Su (Özbekistan), Çeviren: Güneş Bozkaya Kolontay, Arafat Yayınevi, İstanbul.

Tavarnier, J. B. (1980), XVII. Asır Ortalarında Türkiye Üzerinden İran’a Seyahat, Tercüman Yayınları, İstanbul.

Tekalan, Şerif Ali (2005), İsviçre’den Moğolistan’a (Moğolistan, Kazakistan, İsviçre), Da Yayıncılık, İstanbul

Tekin, Arslan (2003), Ata Yurda Yolculuk (Özbekistan), Alternatif Yayınları, Ankara

Temir, Ahmet (Çeviri.) (1995), Moğolların Gizli Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Tenberken, Sabriye (2001), Yolum Tibet’e Düştü, Parantez Yayınları, İstanbul.

Tevetoğlu, Dr. (1968), Benim Gördüğüm Bugünkü Rusya, Ayyıldız Matbaası, Ankara.

Tezel, Memduh (1950), Moskova’dan Geliyorum (Rusya), Berkalp Kitabevi, Ankara.

Tirali, Naim (1933), İki Şalom Arasında (İsrail), Cem Yayınevi, İstanbul.

Toprak, Ömer Faruk (2000), Bir Gezginden Kalanlar – Sosyalist Ülkelere Yolculuk (Gürcistan, Azerbaycan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya), Ceylan Yayınları, İstanbul.

Tuna, Turgay (1999), Tut-Ankh-Amon, 3000 Yıllık Gizem (Mısır), Güncel Yayıncılık, İstanbul.

Tuna, Turgay (2005), Ahlan ve Sahlan (Kahire – Mısır), MB Yayınevi, İstanbul.

Turan, Güven (1999), Görülen Kentler (Mısır, Avusturya, Almanya, İtalya, Hollânda, Fransa, İngiltere, ABD, Avustralya, Malezya, Hong Kong), (Kentler hakkında şiirler), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Turan, Rahmi (1996), İnsan Kanatsız Bir Kuştur, Açı Yayınları, İstanbul.

Turgut, Mehmet (1988), Taşkent’e Doğru (Rusya, Ukrayna, Özbekistan, Azerbeycan, Gürcistan), Boğaziçi Yayınları, İstanbul.

Tülümen, Turgut (2001), Bir Karakaslı (Venezuella), Kavaklıdere Kültür Yayınları, Ankara.

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi Gezi Özel Sayısı (1973) (Farklı Gezi Yazıları), İş Bankası Yayınları, İstanbul.

Türk Dil Kurumu (1997), Güzel Yazılar, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Türkkan Faiz (1975), Libya-Türkiye El Ele, Çözüm Yayınları, İstanbul.

Türkmenoğlu, Fatih (2003), Üç Kuruş Fazla Olsun, Kırmızı Olsun (Hindistan, Sri Lanka, Kenya, Şili, ABD, Avustralya, Yunanistan) Epsilon Yayınları, İstanbul.

Uçuk, Semiha (1995), Gezi Notları (Rusya, Japonya, Hong Kong, Tayland, ABD, İtalya, Almanya, Fransa, Gürcistan), İnsancıl Yayınları, İstanbul.

Uluç, Hıncal (2005), Hıncal’ın Gördükleri (Finlandiya, İzlanda, Brezilya, Belçika), Alfa Yayınları, İstanbul

Ulunay, M. Refii Cevad, İhtişam Diyarı Hindistan, Rafet Zaimler Yayınevi, İstanbul.

Urgan, Mîna (1999), Bir Dinozorun Gezileri (Fransa, Mısır, İngiltere, İtalya, Sovyet Rusya ve Doğu Bloğu Ülkeleri, Amerika, Meksika), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Us, Asım (1936), Yugoslavya'da Seyahat Notları, Vakit Cep Kitapları, İstanbul.

Uysal, Hasan (1996), Adı Afganistan, Açı Yayıncılık, Ankara.

Uzuner, Buket (1989), Bir Siyah Saçlı Kadının Gezi Notları (Finlandiya, ABD, Norveç, İspanya, Cezayir, Almanya), Gür Yayınları, İstanbul.

Uzuner, Buket (1998), Şehir Romantiğinin Günlüğü, (İsrail, Fas, Amerika, Almanya), Remzi Kitabevi, İstanbul.

Uzuner, Buket (2000), New York Seyir Defteri (Amerika), Remzi Kitabevi, İstanbul.

Üstün, Nevzat (1966), Sovyetler Birliği’nden Batıya, Var Yayınevi, İstanbul.

Vakkasoğlu, Vehbi (1999), Yaşadığım Avrupa (Almanya, Bosna-Hersek), Nesil Basım A.ş., İstanbul.

Vambery, Arminius (1993), Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi (İran, Türkmenistan), Ses Yayınları, İstanbul.

Yalman, Ahmet Emin (1943), Havalarda 5000 Kilometre Seyahat (3 Cilt) (İngiltere, ABD, Kanada, Brezilya, Orta Afrika, Sudan, Mısır, Libya), Vatan Matbaası, İstanbul.

Yalman, Ahmet Emin (1945), Dünyadan Haber (II. Cilt), Vatan Matbaası, İstanbul.

Yalman, Ahmet Emin (1945), San Fransisko’da Neler Gördüm, Vatan Matbaası, İstanbul.

Yarar, Necmeddin Rifat (1937), Otomobille Avrupa’ya (Bulgaristan, Yugoslavya, Macaristan, Avusturya, Almanya, Fransa, İsviçre), Ekspres Basımevi, İstanbul.

Yaşaroğlu, Şaban Ali (1978), İstanbul - Moskova Hattı (Rusya, Ukrayna, Tacikistan), Yayınlanmamış Gezi Notları.

Yaşin, Mehmet (2004), Uzakname (Alaska, Belize, Jamaika, Arjantin, Brezilya, Çin, Vietnam, Nepal, Norveç, İrlanda, Mısır, Umman, Somali, İtalya, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, ABD) Doğan Kitapçılık, İstanbul.

Yavi, Ersal - Necla Yazıcıoğlu (1996), Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Mısır, Akademi Kitabevi, İzmir.

Yazman, Aslan Tufan (1956), Ole İspanya, Duygu Matbaası, İstanbul.

Yazman, Aslan Tufan (1962), İsviçre Cenneti, Yazman Yayınevi, İstanbul.

Yelen, Pakize (1968), Avrupa Dedikleri (İngiltere ve çeşitli Avrupa ülkeleri), Karınca Matbaacılık, İzmir.

Yenerer, Vedat (2001), Ateş Ortasında (Irak, İran, Çeçenistan, Eritre, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Makedonya ve Bosna), Ümit Yayıncılık, Ankara.

Yıldız, Zekeriya (1993), Geçmişten Günümüze Bosna Hersek, Yeni Asya Yayınları, İstanbul.

Yılmaz, Hasan ve Kaşıkçı, Nihat (1999), Orta Asya Seyahatnamesi, Burak Yayınevi, İstanbul.

Yılmaz, Hasan ve Kaşıkçı, Nihat (2001), Medeniyetin İzinde (Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Macaristan, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Avusturya, Almanya), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara

Yılmaz, Hayati Tahsin (1976), Bolluk Ülkesi İsveç, Görkem Yayınları, İstanbul.

Yurdalan, Özcan (1995), Namaste (Nepal, Hindistan), Etki Yayıncılık, Nar Kitapları, İzmir.

Yurdalan, Özcan (1998), Fas’ta Yolculuk, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

Yurdalan, Özcan (2001), İran Yolculuğu, Om Yayınevi, İstanbul.

Yurdalan, Özcan (2001), Pakistan Yolculuğu – Sarı Otobüs 2, Om Yayınevi, İstanbul.
Yurdalan, Özcan (2005), Sagarmatha Eteklerinde (Nepal) Agora Kitaplığı, İstanbul

Yücel, Hasan Âli (1957), Kıbrıs Mektupları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.

Ziyaoğlu, Rakım (1955), Ortaşark’tan Röportajlar (Irak, Ürdün, Lübnan), İstanbul.

Kaynak:

http://gezginler.org.tr/Gezi_Literaturu.htm

 

 © COPYRIGHT 2008, ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG