Can Aktan Gözüyle Dünya...

Eski Medeniyetler ve Kültürlerden Post-Modern Ülkelere Yolculuklar...

 

Devr-i Alem

 

Bu özel tabirin anlamı nedir?

Rekorların takibinde bağımsız hakem rolünü üstlenmiş olan Guinness World Records, dünyanın etrafını dolanmaya aday bir yolculuğun şartlarını şöyle sıralamış:

 • yolculuk aynı noktada başlayıp bitmeli,
 • ekvatoru kesmeli,
 • bütün meridyenleri kesmeli,
 • her yeni etaba bir öncekinin bittiği yerden başlamalı,
 • en az oğlak dönencesinin uzunluğu kadar, yani 36,788km mesafe katetmeli,
 • doğu ya da batı yönünde olmak üzere sadece tek yönde ilerlemeli, yön değiştirip tekrar ettiği mesafeleri toplamdan çıkartmalı.

Guinness devrialemi, dünyanın etrafını dolanan bir yolculuktan daha üstün bir başarı olarak kabul edip, devrialem yolculuklarının ek olarak en az bir çift antipot noktadan geçmesini şart koşmuş.

Devrialem tabirinin basit bir tanımı, bir büyük daireyi kapsayan ve en azından bir çift antipot noktadan geçen bir rotadır. Büyük dairelerin merkezleri dünyanın merkeziyle çakışır. Örneğin, bütün meridyenler büyük daireler üzerindedir ve ekvator, dünyanın şekli göz önüne alınırsa, çevresi en uzun olan büyük dairedir. Ekvator dışındaki parallellerin merkezi başka noktalarda olduğundan, bunlar "büyük daire" teşkil etmezler. Büyük daireler, dünyayı iki eşit yarıküreye bölerler.

Bu tanımdan hareketle, bir devrialem rotası aşağıdaki şartları da yerine getirmelidir:

 • ekvatoru en az iki noktada kesmelidir,
 • ekvatorun uzunluğuna eşit, ya da daha uzun bir mesafeyi katetmelidir,
 • elden geldiğince bir büyük daire çizmeye gayret etmelidir,
 • en az bir çift antipot noktadan geçmelidir ve
 • iki ayrı yarıkürede eşit çaba sarfetmelidir.

Yukarıdaki centilmenlik kurallarına bağlı kalınırsa, bir devrialem rotası çizildiğinde, yolculuk yöntemine bağlı olarak doğal sınırlamalar göz önüne alınmalıdır. Fakat eğer yönteme rağmen meşru bir devrialem rotası mümkünse, o zaman bundan aşağı kalan rotalar devrialem olarak kabul edilemez.

Kaynak: http://www.around-n-over.org/tr/devrialem.htm

 

 © COPYRIGHT 2008, ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG