www.canaktan.org   

 

 

Anacığımın dizlerine sarılmışım... Fotoğrafçıya ürkek gözlerle bakıyorum...

 

BİR YAŞAM HİKAYESİ...

 

 

1963 yılının Ocak ayında Türkiye’nin insani gelişme yönünden en geri kalmış illerinden birisi olan Ağrı’nın küçük bir kasabasında doğdum.

Terzilik yapan bir baba ve ev işleri ile uğraşan bir annenin oğlu olarak dünyaya geldim... 

İlk ve orta öğrenimimi  Eleşkirt'te Cengiz Topel ilkokulunda tamamladım...

Ardından Ankara parasız yatılı bir okul olan Maliye Meslek Lisesi sınavlarını kazandım ve lise yıllarını ailemden uzak Ankara’da geçirdim.

Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimimin tamamını Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladım.

1987-1989 ve ayrıca 1994-1995 yıllarında ABD'de Kamu Tercihi Araştırma Merkezi'nde misafir araştırmacı olarak görev yaptım...

 Üniversitede akademisyen olarak çalışmaya başladığım 1985 yılından günümüze sosyal bilimlerin pek çok alanında okudum ve bununla kalmayıp yine sosyal bilimlerin pek çok alanlarında kitaplar ve makaleler yazdım..  Tek bir disiplinin sıkıcılığını sürekli dile getirdim, inter-disipliner ve hatta multi-disipliner çalışmalar yapan bir akademisyen olmaya çalıştım. Ve halen de bu çabalarımı sürdürüyorum...

Bugüne değin elde ettiğim eğitim ve araştırma bursları ile dünyanın dört bir yanında bir çok üniversite ve araştırma enstitülerinde çalışma imkanı buldum.

 

 

 

© COPYRIGHT 2007 ALL RIGHTS RESERVED CANAKTAN.ORG