Ey iktidar sahibi insan!

Bil ki mutlak iktidar erdem sahibi insanların yolu değildir...

 

"Sarayda oturmakla padişah olmaz kişi,

Abdal ata binince bey oldum sanır"

"Cebir, zorba emrinde; REY oldum sanır."

 

Mutlak otorite...

Mutlak güç...

Mutlak iktidar...

Bil ki  sınırsız güç ve iktidar insanı erdemli insan olmaktan uzaklaştırır...

Her şeyi bozar, tahrip eder; yok eder...

" Her türlü otorite alçaltıcıdır. Otoriteyi kullananları da, üzerinde otorite uygulananları da alçaltır... Belli bir sevecenlikle ve bazı ödüller ve karşılıklarla birlikte uygulandığında insanı ürkütücü derecede ahlaksızlaştırır. Bu durumda insanlar, üzerlerindeki korkunç baskının daha az bilincine varırlar ve böylece  yaşamlarını, evcil hayvanlar gibi, herhalde başka insanların düşüncelerinin yansıttıklarının bile farkına varmaksızın, başka insanların standartlarına göre yaşayarak, pratikte sanki başka insanların giymekten vazgeçtikleri eski elbiselerini giyermiş gibi ve tek bir an için dahi kendileri olmayarak, tatsız tuzsuz bir rahatlık içinde sürdürürler. Değerli bir düşünür, "özgür  bir insan, biraz  uyumsuz ve isyankar olmalıdır" der. Ve insanlara rüşvet vererek uyum ve itaat göstermelerini sağlayan otorite de aramızda dolaşan aşırı besili bir barbarlık türüdür."

Oscar Wilde

 

Bil ki her şeyin bir vakti vardır!..

Her iktidarın bir sonu vardır!...

 

 

Bil ki zalimlerin sonu hiç de hayırlı olmamıştır!...

Zulm ile abad olan berbad olmuştur, bilesin!...

Tarih, onlarca örneklerle doludur...

 

 

 

Şöyle bir tarihe bir bakıver!...

Kimler geldi, kimler geçti!

 

 

Niceleri geldi, niceleri gitti!

 

"Bu dünya fanidir sakın aldanma / Mağrur olup taç-u tahta dayanma/ 
Yedi iklim benim dİye güvenme /Uyan ey gözlerim gafletten uyan /
Uyan uykusu çok gözlerim uyan .."

Sultan III. Murad Han

 

Başta baştacı idiler!... Ya sonları!...

 

"Ey cahil! Ey dinarın ve dirhemin münafığı! 
Ey halkın övmesi ve yüceltmesiyle şımaran! Sen övgünün, yüceltmenin ve bağışın kulusun. Eğer kalbin olsaydı haline ağlardın...."

Abdulkadir Geylâni

 

Tarihten ders almayanlar tarihi tekrar yaşarlar!...

Bizden söylemesi!...

Türkçesi işe yaramazsa bir başka değerlisini yazalım:

 

‘Admonero voluimus, non mordere; prodess, non leadere;

consulere moribus hominum, non officere."

Erasmus

 

Amacımız uyarmak, ısırmak değil; yararlı olmak, yaralamak değil;  doğruyu söylemek, haksızlık etmek değil...

 

Bu tavsiye ve uyarıları size yapacak olan o çok sayıdaki mustashar ordusundaki zatlardır!.. Ama onlar anlaşılıyor ki  erdem yolunda  insanlar değillerdir...

 

“Kralların danışmanları, bilgisiz, dalkavuk ya da kendini beğenmiş kimselerdir. Yükselme tutkusunun, para kaygısının, kendini beğenmişliğin ağır bastığı danışma kurulları ise tüm yeniliklere kapalıdır. Atalardan kalan en güzel kurumları yaşatmak ve geliştirmek için hiçbir çaba harcamazlar, ama biri çıkıp onları düzeltmek, yenileştirmek istedi mi yenileşmeye, ilerlemeye katılmamak için eskiye sarılırlar.”

Thomas Morus

 

 

Tavsiye ve uyarı yüce makamdandır...

 

“...kendilerinden evvelkilerin uğratıldıkları

zillet gibi zillete ve helake giriftar edilmişlerdir.”

Kur'an: Mucadele:5

 

Bak, tarihe adını altın harflerle yazdırmış bilge insanlar neler söylüyor!

Bunlar boş sözler değildir!...

Boşa söylenmiş sözler değildir, hiç değildir...

 

 

“Sınırsız olan güç asla istikrarlı değildir.”

Tacitus

 

 

“Bütün insanlarda bir tehlike vardır. Özgür bir ülke için tek kural şudur; güce sahip olan herkes halkın özgürlüğü için bir tehlikedir.”

John Adams

 

 

“Güç ne kadar fazla ise o kadar tehlikelidir.”

Edmund Burke

 

 

“ Eğer, insanlar melek olsalardı, o zaman devlete gerek olmazdı. Eğer melekler insanları yönetselerdi, o zaman da devleti kontrol etmeye ve sınırlamalar getirmeye gerek olmazdı."

James Madison

 

 

“Güç söz konusu olduğunda, insanlara hiçbir zaman güvenme ve onları kötülük yapmamaları için anayasanın zincirlerine bağla.”

Thomas Jefferson

 

 

“Güç yozlaşma doğurur. Mutlak güç, mutlak yozlaşma demektir.”

Lord Acton

 

 

“Anayasal Devlet İlkesi, siyasal gücü elinde bulunduran kimselerin bu güçlerini kötüye kullanabileceklerinin varsayılmasını şart koşar.”

John Stuart Mill

 

 

“Her gücü kendi sınırları içinde tutabilecek bir düzenleyici güce gerek duyulur.”

Montesquieu

 

 

“Eğer milleti temsil eden kurum üzerine sınırlamalar getirilmezse, halkın temsilcileri özgürlüğün savunucuları değil tiranlığın adayları olurlar.”

Benjamin Constant

 

 

“Sınırsız güç yozlaşmaya mahkumdur.”

William Pitt

 

 

“Bir gücü sınırlayamazsak, o gücün kötüye kullanımını da önleyemeyiz.”

F.A. von Hayek