HOŞGÖRÜ ÜZERİNE...

 

 

 “Hoşgörü nedir? Hoşgörü insanlığın bir parçasıdır. Hepimizin hataları ve eksikleri var; gelin karşılıklı olarak birbirimizin hata ve eksiklerini bağışlayalım, çünkü, hoşgörü doğanın ilk yasasıdır.”

Voltaire

 

Voltaire

 

 

 “Herhalde delalet ve dinde mezhep ayrılığı konusunda bir şeyler eklemem yanlış olmaz. Bir Türk, bir hıristiyana göre dine karşı gelen (delalet eden) ya da mezhep ayrılığında bulunan birisi değildir ve olamaz da. Eğer herhangi bir insan hıristiyanlıktan islama geçerse, delalet etmiş ya da hizipçilik yapmış sayılmaz. Sadece mürtet  ya da kafir olarak addedilebilir. Hiç kimse farklı dinlere mensup kimselerin dinlerini değiştirmemeleri halinde onları delaletle ve hizipçilikle suçlayamaz.”

John Locke

John Locke

 

 

“Sadece yasalar ifade özgürlüğünü garanti edemez. Herkesin kendi düşüncesini, cezalandırma olmaksızın açıklayabilmesi için toplumda hoşgörü mevcut olmalıdır.”

Albert Einstein

 

“Bir diyalog iki monologdan daha iyidir.”

Max M.Kampelman

 

“Evrensel sevgi, hümanite demektir.”

Han Yu

 

“Her erdem kendi ışığı ile parlar. Hoşgörü çok güzel bir ışıltıdır.”

John of Salisbury

 

 “Konuşma özgürlüğünü sadece yasalar güven altına alamaz; her insanın fikirlerini cezalandırmaya maruz kalmaksızın söyleyebilmesi için tüm nüfus içerisinde hoşgörü ruhu mevcut olmalıdır.”

Albert Einstein

 

“Hoşgörü, hoşgörüsüzlüğün zıddı değil, onun taklididir. Hoşgörü de hoşgörüsüzlük de despotizmdir. Birisi kendisine özgürlüğü kısıtlama hakkını tanırken, öbürü de özgürlüğü bahşetme hakkını tanır. Biri ateş ve odunla silahlanmış Papa, öbürü bağışlanma umudu satan ya da bahşeden Papa’dır.”

Thomas Paine

 

“Söz ola kese savaşı,

Söz ola kestire başı,

Söz ola ağulu aşı,

Yağ ile bal ede bir söz.”

Yunus Emre

 

“Herşeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar.”

Madam Germaine De Stael