KORKU ve KORKAKLIK ÜZERİNE...

 

...Korku

... Korkmak...

İnsanız.. Hepimiz bir şeylerden korkarız...

 

“Hepimiz bir şeyden korkarız; korku soyutlanmış halde var olamaz, hep bir şeyle ilintilidir. Kendi korkularınızı biliyor musunuz? İşinizi kaybetmekten, yeterince yiyecek veya paraya sahip olamamaktan, komşularınızın veya toplumun hakkınızda ne düşündüğünden ya da başarılı birisi olamamaktan, toplumdaki yerinizi kaybetmekten, küçümsenmekten veya alay konusu olmaktan duyulan korku; acı ve hastalık, hükmedilme, sevginin ne olduğunu asla bilememe, sevilmeme, eşinizi veya çocuklarınızı kaybetme, ölüm, ölüme benzer bir dünyada yaşama, can sıkıntısı, başkalarının zihinlerindeki imgenize layık olamama, inancınızı yitirme korkusu; bütün bunlar ve sayısız başka korkular.”

Jiddu Krishnamurti

 

Öyle zayıf ve korkak yaratılmışız ki, bu korkaklıkla kendimize yüzlerce Tanrı yaratmış ve onun bizi koruması için dualar icat etmişiz! 

 

Russell, Hume, Nizetzsche  ya da yukarıdaki sözlerim dolayısıyla beni hemen ateistlik ile yargılamayın ve bir durun bakın!...

Kendi kutsal inancınız üzerinden alınganlık yapmayın! Kendi inanç alanınız dışındaki yerlere gidin ve gözlemler yapın.. Örneğin, Hindistan'a gidin semavi dinlerden çok çok daha eskilere uzanan bu kadim dinin nasıl çok-tanrılar yarattığını görün...

 

“Din, bence, ilk ve temel olarak korku üzerine kuruludur.”
Bertrand Russell

“Din hakkında düşünceler doğada tasarlanarak değil, yaşamdaki olaylar sonucunda ortaya çıkan endişeden, insan aklındaki sürekli ümitten ve korkudan doğdu.”

David Hume

 

"Tanrılar yalnızca korku yüzünden icat edilmiş değildir:

Kudret duygusu düşsel hâle geldiği zaman, varlıklar yaratarak rahatlıyordu."

F.Nietzsche

 

***

Korkunun neler yaptığını anlamak için insan tabiatını iyi tanımak gerekir..

İnsan doğası.. insan tabiatı... Huylar, mizaçlar ve karakterler...

İnsan, sevgiden daha çok korkuya sadakat gösterir!

Sevgi ile elde  edilen iyilikler çabuk unutulur, hatta inkar edilir, nankörlük edilir, vefasızlık yapılır...

Sevgiye ve iyiliklere ihanet edilir...

Ama korkunun olduğu yerde ihanet bir yerde saklı olsa da cezalandırılma riski karşılığında itaat ve sadakat kök salar... Sonra bir bakarsınız ki, korkuya dayalı bir bağlılık alışkanlık halini almış...

 

“Korkulmak sevilmekten iyidir. Sevgiyi ayakta tutan şey, şükran hissidir. Ancak insanlar fazlasıyla bencil olduklarından, kendi işlerine geldiği noktada bu şükran hissini bir kenara bırakıp çekip gidebilirler. Oysa korkuyu ayakta tutan, cezalandırılma olasılığıdır ki bu olasılık her zaman daha etkilidir.”

Niccolo Machiavelli

 

“İnsanIarı harekete geçirmek için iki maniveIa vardır. Menfaat ve korku.”

NapoIyon Bonapart