SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE...

 

“Barış içinde yürü.”

(Vade in pace.)

Latin Atasözü

 

Tarih boyunca insanlar kimi zaman haklı nedenlerle, kimi zaman ise haksız nedenlerle birbirleriyle savaşmışlardır.

 

Ancak gerçek şudur ki, savaşın maliyeti her zaman çok yüksek olmuştur. Günahsız sivil insanlar savaşın kurbanı olmuş, kan ve gözyaşı akmıştır.

 

Savaşlara son vermek nihai amacımız olmalıdır.

 

 ***

“Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar.”

Pierre Jesephe Proudhon

 

“Savaş insanı mahveden kötülüklerin en önemlisidir. Savaş milletlerin varlığını yok eder; en güzel ülkelerin ziyan olmasına sebep olur; en iyi insanları yok eder ve kötülükleri yüceltir; bir ülkeye her türlü karışıklığı, anarşiyi ve yozlaşmayı getirir.”

John F.Kennedy

 

 “Antagonizm, hukuka dayalı bir sosyal düzen oluşturulmasının nedenidir. Antagonizm ile insanların sosyal olmayan toplumsallık (unsocial sociability) durumlarını ifade ediyorum. Bu eğilim açıkça insanın doğasına kök salmıştır.”

 Immanuel Kant

 

“Doğa tarafsızdır. İnsan doğadan güç alarak dünyayı çöle, çölü de yeşilliğe çevirdi. Kötülük atomun içinde değil, insanların ruhlarındadır.”

Adlai E. Stevenson

 

“Ordunun en büyük güce sahip olduğu devlet kesinlikle askeri bir devlettir.”

John Trenchard ve Thomas Gordon

 

“Bilim atom bombasını üretti, fakat asıl kötülük insanların beyinlerinde ve kalplerindedir.”

Albert Einstein

 

“Ordunun geçtiği yeri dikenler bürür; savaşları acı yıllar izler.

Bu yüzden iyi general, etkili olur, sonra durur. Zaferin nimetlerinden yararlanmaz, gücü ele geçirmeye kalkmaz; etkilidir, gururlu değil, etkilidir, kibirli değil. Tam zamanında etkili olur ama zora başvurmaz.”

Lao Tzu

 

“İyi silahlar kötü niyetin araçlarıdır: Yol’u olan onlarla ilgilenmez.”

Lao Tzu

 

 “Barış zamanındaki fasulye ve domuz eti, korkunun mevcut olduğu bir yerdeki kek ve biradan daha iyidir.”

Aesop

 

“Barış sorunları çözmek ve uzlaşmak demektir.”

Edmund Burke

 

“Ve kurt kuzu ile beraber oturacak, ve kaplan oğlakla beraber yatacak; ve buzağı ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak; ve onları küçük bir çocuk güdecek. Ve inekle ayı otlayacak; onların yavruları birlikte yatacak ve aslan sığır gibi saman yiyecek. Ve emzikteki çocuk kara yılanın deliği üzerinde oynayacak, ve sütten kesilmiş çocuk elini engerek kavuğu üzerine koyacak.”

Tevrat, Isaya 11:10

 

“Çöle dönüştürdükten sonra adına barış diyecekler.”

 (Ubi Solitudinem paciunt, pacem appelant. )

Cornelius Tacitus

 

“Yurtta sulh, cihanda sulh.”

 Mustafa Kemal Atatürk

 

“Politika ve savaş üzerine okumalı ve çalışmalıyım ki benim çocuklarım matematik ve felsefe okuma imkanına sahip olsunlar. Benim çocuklarım, kendi çocuklarına resim, şiir, müzik, mimarlık, heykel, porselen gibi sanatları öğretebilme imkanına sahip olması için matematik, felsefe, coğrafya, tarih, ticaret ve tarım ile ilgili konularda çalışmalıdırlar.”

John Adams

 

“Doğa kanununun  birinci ve temel ilkesi barışı aramak ve sürdürmektir.”

Thomas Hobbes