VİZYON, MİSYON, STRATEJİ, AKSİYON...

Geniş Ufuklarda Düşünebilmek...

Başarmak İçin İnanmak....

 

“Nereye gideceğini bilmeyen bir gemi için hiç bir rüzgardan fayda yoktur.”

Michel de Montaigne

 

“Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur.”

Peter Drucker

 

“Eğer ilk önce nerede olduğumuzu bilirsek; ne yapmamız gerektiğini ve nasıl yapacağımızı iyi değerlendirebiliriz.”

Abraham Lincoln

 

 Öğrencilerim bilir! Tekrarlar dururum... Vizyon, misyon, strateji, akisyon...

Vizyon, geniş ufuklarda düşünebilmektir...

Vizyon, uzağı görebilmektir, öngörebilmektir...

Vizyon, geleceğin neler getireceğini şimdiden düşünmektir...

***

Misyon, adanmışlıktır...

Misyon inanmaktır...

Misyon bir gaye uğruna savaşmak, mücadele etmektir...

***

Vizyon olmadan, misyon olmaz!... Daha doğrusu vizyon olmadan, misyonun bir anlamı olmaz!

Vizyon ve misyon yetmez!..

Strateji ve aksiyon olmadan savaş kazanılmaz... Hedefe kolay ulaşılmaz...

Sun Tzu'nun Savaş Sanatı ve Atilla'nın  liderlik sırlarında hep bu iki kavram vardır:

Strateji ve aksiyon...

“Eğer aklını tamamen düşman üzerinde yoğunlaştırırsan, bin mil uzaktan bile askeri önderini öldürebilirsin. Bu, görevini başarıyla yerine getirmektir.”

Sun Tzu

 

“Amaçsız bir Hun, amacına ne zaman ulaştığını asla bilemez.”

Attila

“Liderler, Hunlara yön vermeli, onların amaçsız kalmalarına asla izin vermemelidir.”

Attila

“Komutanların daima yüksek amaçları olmalıdır; bunlar sıradan olan şeylerin güvenliğine sığınmadan, kendilerini farklı kılacak şeylerin peşinde olmalıdırlar.”

Attila

“Ileriyi görebilme, enerji, tek amaca bağlılık, Hunların seçimi ve kullanımı, çabalara değecek bir hedefe bağlılık mükemmel bir komutanın özellikleri haline gelir.”

Attila